זהו הבור שהכי קל ליפול בו כשמניעים את הלקוחות לפעולה!