צהל

מספר עבודות שיצרנו במסגרת ההתקשרות שלנו עם צבא הגנה לישראל.